Våra förhoppningar på ett nytt årtionde.

Natomedlemskap

Hårdare straff för vålds- och sexualbrott

Fler poliser

Fler övervakningskameror i samhället

Flygvapenbas i Kalmar

Generellt lägre skatt

Sänkt bensinskatt

Mer kärnkraft

Bygg Thorium-kärnkraftverk i Sverige

Kriminalisering av samröre med terroristklassade organisationer

Tillåt brottsprovokation

Språk- och medborgarskapstester

Stoppa utländsk och inhemsk finansiering av moskéer och föreningar som kan bidra till radikalisering, våld eller terror

Ingen kvoterad föräldraledighet

Utvisa fler brottslingar

Återinför skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer och så det även omfattar veteranorganisationer.

Inför visitationszoner

Betyg i uppförande på grundskolan

Fem nya fängelser i Sverige

Ökade resurser och befogenheter till tullverket

Investeringar i säkerhet för digital infrastruktur

Annons